Ga direct naar hoofdcontent

Partijen

Bekijk hieronder het overzicht van lokale partijen die u kunnen helpen bij verduurzaming van het bedrijfspand. Voor uitvoering of advies over energiebesparende maatregelen gaat u naar de pagina Vakspecialisten.

Logo Energieke Regio

Energieke Regio

Energieke Regio is een landelijke stichting en bestaat sinds 2012. Energieke Regio helpt bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen van eigenaren en woningbouwcorporaties met het verduurzamen van hun gebouwen. Ze betrekken daarbij maatschappelijke, financiële, wettelijke en comfort aspecten.

Lees meer over Energieke Regio.

Logo Rabobank

Rabobank Zakelijk

De Rabobank gaat voor een volledig duurzame portefeuille in commercieel vastgoed binnen tien jaar. Gebouwen die niet verduurzaamd worden, zullen naar verwachting binnen vijf tot tien jaar sterk in waarde dalen. De bank helpt haar klanten om de waarde van hun investering op lange termijn op peil te houden of zelfs te verhogen.

Lees meer over Rabobank Zakelijk.

Logo LTO Nederland

LTO

LTO is de ondernemersorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders. LTO Nederland behartigt de belangen van haar ruim 35.000 leden door zich in te zetten voor het creëren van een gunstig ondernemersklimaat voor agrariërs in Nederland en Europa.

Lees meer over LTO.

Logo Stedin

Stedin

Als netbeheerder zorgt Stedin voor de aanleg en het onderhoud van elektriciteit- en gasnetwerken en de plaatsing van (slimme) meters. Wilt u uw elektriciteits-aansluiting aanpassen, bijvoorbeeld omdat u zonnepanelen laat installeren? Dan regelt u dat bij Stedin.

Lees meer over Stedin.

Logo Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)

Voor inwoners, bedrijven gemeenten en provincies is Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) het adviesorgaan. OZHZ beschermt de leefomgeving, het milieu en de natuur. Dit doen zij door controles, vergunningverlening en advies. Zo helpen zij u onder andere bij de wettelijke regelgeving en informatieplicht.

Lees meer over Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Logo cirkel lab

Cirkellab

Cirkellab helpt bij het zetten van de juiste stappen op weg naar een circulaire economie. Vanuit economische, duurzame, en maatschappelijke ontwikkelingen zien we inmiddels breed draagvlak en urgentie om slimmer om te gaan met grondstoffen, materialen, producten en afval. Energie gaat vooral over belangrijke én schaarse grondstoffen als fossiele brandstoffen. Dus circulaire economie gaat hand in hand met verduurzaming en energietransitie! Een circulaire aanpak brengt al deze doelstellingen bij elkaar tot versterkende oplossingen.

Met uitgebreide ervaring en een breed regionaal en landelijk netwerk richt Cirkellab zich op deze synergie om te komen tot concrete aanpak en businesscases die bedrijven in staat stellen om bedrijfs- en maatschappelijke uitdagingen om te zetten in kansen, oplossingen en businesscases.

Lees meer over Cirkellab.

Logo BBR

Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk

De belangenvereniging Bedrijven Rijswijk is dé samenwerkingspartner van de Gemeente Rijswijk voor het verduurzamen van bedrijfsmatig onroerend goed.

Lees meer over Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk.

Logo Energiepartners

EnergiePartners

EnergiePartners is een onafhankelijk energieadviesbureau dat je helpt om energieverspilling bij jouw bedrijf te stoppen. Dit doet EnergiePartners door hun kennis over energiebesparing te combineren met slimme software. Met online tool de EnergiePlanner zie je bijvoorbeeld jouw huidige energieverbruik in combinatie met een op maat gemaakt besparingsplan. Zo weet je precies wat je kunt doen om energie te besparen en te verduurzamen.

Lees meer over EnergiePartners.

Logo van Enexis Netbeheer

Enexis

De energietransitie is in volle gang. We werken hard aan het energiesysteem van vandaag én morgen. Er is een enorme toename aan duurzaamheidsprojecten zoals wind- en zonneparken. Deze energie uit duurzame bronnen wordt steeds belangrijker. We gebruiken het bijvoorbeeld om te koken, onze huizen te verwarmen en om te reizen.

Lees meer over Enexis.

Logo Groendus.

Groendus

"Groendus is het nieuwe energienetwerk van en voor zakelijk Nederland. Wij gaan voor 100% schone energie, op elk moment en voor iedereen. Daar is een nieuw, toekomstbestendig energiesysteem voor nodig, waarin ondernemers groene energie zelf opwekken, inkopen, ópslaan, en slimmer gebruiken. We maken voor iedere organisatie een unieke routekaart naar 100% schone energie. Met onze jarenlange ervaring maken we van energie een kans voor je begroting en een investering in de toekomst. Denk vooruit. Doe Groendus."

Lees meer over Groendus.

logo klimaatroute.nl

Klimaatroute

Klimaatroute adviseert bedrijven hoe zij energie kunnen besparen en begeleidt ook de implementatie van energiebesparende maatregelen. Er kan een zgn. 'Quickscan' worden uitgevoerd op vijf punten, namelijk: verlichting, verwarming, regeltechniek, isolatie en duurzame energieopwekking. Ook helpt Klimaatroute bij het vaststellen van een energielabel en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Lees meer over Klimaatroute.

Logo Liander

Liander

Als netbeheerder zorgt Liander voor de aanleg en het onderhoud van elektriciteit- en gasnetwerken en de plaatsing van (slimme) meters. Wilt u uw elektriciteitsaansluiting aanpassen, bijvoorbeeld omdat u zonnepanelen laat installeren? Dan regelt u dat bij Liander.

Lees meer over Liander.

Logo van de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV).

Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

De Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV) houdt in onze regio toezicht op het naleven van de energiebesparingsplicht. Verbruikt uw bedrijf jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen én te rapporteren met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Kijk voor meer informatie op:

Lees meer over OFGV.

Logo omgevingsdienst Haaglanden

Omgevingsdienst Haaglanden

De Omgevingsdienst Haaglanden adviseert en houdt toezicht op het naleven van de energiebesparingsplicht. Verbruikt uw bedrijf jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen én te rapporteren met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Klik voor meer informatie op onderstaande knop.

Lees meer over Omgevingsdienst Haaglanden.

Logo Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) heeft een duidelijke missie: zichtbaar samen werken aan een schone, duurzame en veilige leefomgeving. Als regionale uitvoeringsdienst voert OMWB voornamelijk VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) uit op het gebied van milieu, veiligheid en leefomgeving. OMWB zet zich in om 1,2 miljoen mensen veilig te laten wonen, werken en recreëren, in een gebied met zware industrie, veel agrarische bedrijven en diverse multinationals.

Lees meer over Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Logo Parktrust

ParkTrust

ParkTrust is specialist op het gebied van mediation, veiligheid en wetgevingen. De medewerkers hebben een groot aantal relevante opleidingen gevolgd (recherche, verkeer, milieu) welke in en op een bedrijventerrein van toepassing zijn. Door een brede politie achtergrond van enkele tientallen jaren zijn goede contacten met gemeenten en andere overheden opgebouwd.

Lees meer over ParkTrust.

Logo Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant

Het zakelijk energieloket sluit aan bij het doel van de Provincie Noord-Brabant om bedrijven(terreinen) te stimuleren met verduurzaming. Met de inrichting van een zakelijk energieloket worden bedrijven in de regio ondersteund om energiebesparende maatregelen te treffen of om zelf energie op te wekken. Hierbij is de aandacht gericht op alle bedrijven die energie verbruiken, zowel grootverbruikers als kleinverbruikers.

Lees meer over Provincie Noord-Brabant.

Logo Power.nl

Secure Power

Secure Power is een energieleverancier die ernaar streeft altijd zo efficiënt, voordelig en duurzaam mogelijk te leveren. Zij leveren ook producten zoals laadpalen, zonnepanelen etc., en werkt samen met onder andere bol.com, Coolblue.nl, Conrad.nl, Mediamarkt, BCC.

Lees meer over Secure Power.

Logo Soft Energy.
Logo Softs

Softs

Softs ontwikkelt en exploiteert Softs Points en faciliteert daarmee maatschappelijke instellingen met budget om hen te helpen met het (sneller) verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Een Softs Point is een uniek multifunctioneel board. Het wekt zonne-energie op, het zuivert de lucht en het is tegelijkertijd een uniek en impactvol communicatie-board. En het mooiste... de opbrengsten worden weer gebruikt voor verdere verduurzamingsmaatregelen.

Lees meer over Softs.

Logo van stichting schooldak revolutie.

Stichting Schooldakrevolutie

Stichting Schooldakrevolutie wil dat alle kinderen leren op én over zonne- energie. Zo wordt er een grote stap voorwaarts gezet in de Nederlandse energietransitie en kan de nieuwe generatie over schone energie leren.

Stichting Schooldakrevolutie is sinds 2016 de onafhankelijke aanjager van deze revolutie, zet partijen met elkaar aan tafel, stuurt schooldakcoaches langs schoolbesturen en moedigt hen aan om de energietransitie te versnellen.

Lees meer over Stichting Schooldakrevolutie.

Logo Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland

Het zakelijk energieloket sluit aan bij het doel van de Provincie Zuid-Holland om bedrijven(terreinen) te stimuleren met verduurzaming. Met de inrichting van een zakelijk energieloket worden bedrijven in de regio ondersteund om energiebesparende maatregelen te treffen of om zelf energie op te wekken. Hierbij is de aandacht gericht op alle bedrijven die energie verbruiken, zowel grootverbruikers als kleinverbruikers.

Lees meer over Provincie Zuid-Holland.