Ga direct naar hoofdcontent

Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland streeft met haar beleid naar duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Het zuinig omgaan met energie en het opwekken van eigen duurzame energie draagt in grote mate bij aan de toekomstbestendigheid en aantrekkelijkheid van bedrijventerreinen. Duurzame en energiezuinige of zelfs energieneutrale bedrijventerreinen dragen bovendien bij aan het doel uit het Klimaatakkoord om in 2030 de helft minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990 te realiseren.

Het zakelijk energieloket sluit aan bij het doel van de Provincie Zuid-Holland om bedrijven(terreinen) te stimuleren met verduurzaming. Met de inrichting van een zakelijk energieloket worden bedrijven in de regio ondersteund om energiebesparende maatregelen te treffen of om zelf energie op te wekken. Hierbij is de aandacht gericht op alle bedrijven die energie verbruiken, zowel grootverbruikers als kleinverbruikers. De provincie ondersteunt dit initiatief in middels een financiële bijdrage ten behoeve van de opstartkosten van het loket. 

De provincie heeft daarnaast enkele subsidieregelingen beschikbaar voor het nemen van energiemaatregelen bij bedrijven(terreinen).