Ga direct naar hoofdcontent

Provincie Noord-Brabant

De provincie heeft de ambitie om in 2050 voor 100% duurzame energie te gebruiken, grotendeels afkomstig uit Brabant. Ook wil de provincie de CO2 uitstoot met 90% verminderen ten opzichte van 1990. Dat betekent een groener, schoner en duurzamer Brabant.

De omgeving waarin we wonen en werken, is continu aan het veranderen. Ook de energietransitie draagt daaraan bij. Denk aan de plaatsing van windmolens, zonneweides of andere duurzame energiebronnen. Veranderingen die meer en meer zullen voorkomen en die inwoners in hun leefomgeving raken.

De provincie wil dat Brabanders zich thuis blijven voelen op de plek waar zij wonen. Ook als er daarin steeds meer windturbines, zonneweides en andere duurzame energiebronnen verschijnen. Projecten die gaan over duurzame energieopwekking moeten dan ook niet alleen bijdragen aan de Brabantse energietransitie. Ze moeten ook van betekenis zijn voor de directe leefomgeving. Zo kan met een project een vraag of ambitie uit de streek worden opgelost. Of de opbrengsten van een project kunnen ten goede komen aan de gemeenschap.

Kleine energieprojecten

Veel Brabantse regio’s zijn actief met het ontwikkelen van kleine, lokale energieprojecten. De provincie ondersteunt de regio’s daarbij door kennis in te brengen en instrumenten, zoals het Energiefonds, aan te dragen waar regio’s gebruik van kunnen maken. Ook kan de provincie als intermediair optreden tussen het Rijk en de gemeenten.

Grootschalige projecten

Sommige grootschalige windenergieprojecten overschrijden verschillende gemeentegrenzen en vragen veel ontwikkeling. In zulke gevallen kan het nuttig en noodzakelijk zijn dat de provincie de regie neemt en het overzicht bewaart. Een mooi voorbeeld van een project waarbij provincie en gemeenten nauw betrokken zijn, is windenergie A16. Langs deze snelweg wordt een windpark ontwikkeld van 100 MW. Een project waarbij omwonenden, bedrijven en gemeenten samen aan de slag gaan.

Ga naar de website van Provincie Noord-Brabant