Ga direct naar hoofdcontent

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) is verantwoordelijk voor de bescherming van leefomgeving, milieu en natuur. Dit doet OZHZ mede door een combinatie van kennis en ervaring op het gebied van circulaire economie, energie, ecologie, bouw en ondergrond. Lees hier meer over duurzaam wonen en ondernemen.

De 200 specialisten van de OZHZ helpen overheden, bedrijven en inwoners door:

  1. Controles uit te voeren en indien nodig regels te handhaven. Zo controleert OZHZ bijvoorbeeld of bedrijven voldoen aan de energiewetgeving (doe hier zelf de check);

  2. Vergunningsaanvragen te beoordelen en te verstrekken;

  3. Gemeenten, provincies én ondernemers te adviseren vanuit verschillende expertises. Bijvoorbeeld met energiescans bij bedrijven en informatiebijeenkomsten over regels en subsidies.

Wat kan OZHZ voor u betekenen?

Hoe gaat u slimmer om met energie of hoe richt u bedrijfsprocessen efficiënter in? OZHZ biedt ondernemers handvaten met behulp van data, duurzaamheidsscans op locatie en bijeenkomsten. Zij denken met u mee over thema's als isoleren, zelf energie opwekken, benutten van afvalstromen, biodiversiteit stimuleren of duurzaam bouwen. OZHZ werkt daarbij nauw samen met ondernemersverenigingen, lokale initiatieven en brancheverenigingen.