Ga direct naar hoofdcontent

Stap 1: inzicht krijgen

Voordat u start met energie besparen is het belangrijk inzicht te krijgen in uw huidige situatie. Na deze stap weet u...

 • ...hoe uw energierekening is opgebouwd;

 • ...hoeveel energie en daarmee kosten u kunt besparen;

 • ...waar de grootste besparing op energie en kosten te behalen valt;

 • ...hoe u uw energieverbruik voor langere tijd in de gaten kunt houden;

 • ...wat u moet doen om aan wetgeving te voldoen.

De kosten op uw energierekening

De energierekening is misschien niet iets waar u graag naar kijkt. Toch kunt u hier waardevolle informatie uit halen om energie te besparen. Daarom is het goed om te begrijpen welke kosten erop staan waar u wel, en waar u niet iets aan kunt veranderen.

De kosten op uw energierekening zijn onderverdeeld in vaste en variabele kosten.

Vaste kosten betaalt u per periode (maand, kwartaal, jaar). Dit zijn:

 • Vaste leveringskosten (voorheen 'vastrecht'): Uw netbeheerder maakt kosten voor onder andere administratie en apparatuur. Denk bijvoorbeeld aan apparatuur om op afstand te meten wat uw verbruik is. Hiervoor betaalt u een soort abonnementskosten.

 • Netbeheerkosten (voorheen 'netwerkkosten'): Deze bestaan uit aansluitkosten, meterhuur, transportkosten en capaciteitstarief.

 • Vermindering energiebelasting: De overheid ziet een deel van het energieverbruik als basisbehoefte. Daarom krijgt u een vast bedrag per jaar als korting op de energierekening, los van uw verbruik.

Variabele kosten betaalt u per kWh of m3. Dit zijn:

 • Leveringskosten: Dit zijn de kosten voor uw daadwerkelijk verbruik. Ze bestaan uit het leveringstarief en vastrecht. Hoeveel u per kWh stroom of m3 gas verbruikt hangt af van uw energiecontract. Deze tarieven kunnen variabel of vast zijn. Ook kan het zijn dat u een zogenaamd dubbeltarief heeft: u betaalt dan een ander tarief tijdens dal- en piekuren.

 • Energiebelasting: De overheid vraagt energiebelasting omdat zij bewoners wil stimuleren energie te besparen. De energiebelasting is een vast tarief per m3 gas en kWh elektriciteit, welke jaarlijks wordt bepaald door de overheid.

 • Btw: Net als op andere producten en diensten betaalt u ook over gas en elektriciteit 21% btw. In de bedragen die uw energieleverancier noemt is de btw meestal al verrekend.

 • Terugleververgoeding: Heeft u zakelijke zonnepanelen en brengen deze meer op dan dat u verbruikt? Dan krijgt u een vergoeding voor de teruggeleverde stroom.


Besparen op uw energierekening

U kunt besparen op uw energierekening door:

 • Minder stroom te verbruiken (lagere variabele kosten)

 • Minder gas te verbruiken (lagere variabele kosten)

 • Zelf stroom op te wekken (lagere variabele kosten, eventueel terugleververgoeding)

 • Een minder grote aansluiting te nemen (lager capaciteitstarief). Ook hiervoor is het belangrijk dat u zo min mogelijk stroom en gas verbruikt.

Uw energieverbruik verder in kaart brengen

Door erachter te komen waar het meeste energie wordt verbruikt kunt u bepalen waar te beginnen met besparen. De meeste bedrijfspanden verbruiken stroom of gas om het pand warm of juist koel te houden, en stroom voor verlichting en apparatuur.

LED-lamp op groene, natuurlijke achtergrond
Verbruik van verlichting en apparatuur

Er zijn meerdere manieren om grootverbruikers in uw pand te vinden:

 • Is uw meterkast uitgerust met slimme meters? Dan kunt u deze met een app of display (een 'energieverbruiksmanager') uitlezen. Door apparaten om beurten in- en uit te schakelen kunt u achterhalen hoeveel deze verbruiken. U leest hier meer over energieverbruiksmanagers.

 • Plaats energiemeters bij uw apparaten. Zo meet u exact hoeveel het apparaat zelf aan stroom verbruikt. Er zijn ook bedrijven die kant- en klare systemen met software bieden, zoals Sensorfact.

Blauwe mechanische ventilatie
Verbruik van klimaatinstallaties

De klimaatinstallatie zorgt voor een gezond en comfortabel milieu in uw gebouw. Ze regelen de temperatuur, luchtvochtigheid en luchtkwaliteit. Denk hierbij aan een CV installatie, ventilatie-unit en/of airco.

Om het verbruik van uw klimaatinstallatie te meten en te beperken kunt u gebruik maken van een Energieregistratie- en bewakingssysteem (kortweg 'EBS'). In veel gevallen is dit systeem verplicht, omdat deze op de Erkende Maatregelenlijst (EML) staat. Op de website van het RVO leest u meer over het EBS.

Het verbruik van uw klimaatinstallatie hangt af van de warmteverliezen van uw gebouw. Om erachter te komen waar uw gebouw het meeste warmte verliest kunt u een maatwerkadvies laten uitvoeren. Hier vindt u een overzicht met adviseurs. Ook is het mogelijk om uw besparing over langere tijd bij te laten houden door een externe partij (voorbeeld: Energiepartners).

Controleer wetgeving voor uw bedrijf

foto wetgeving

Als bedrijf heeft u te maken met wet- en regelgeving rondom energiebesparing waar u aan moet voldoen. Denk aan de Wet Milieubeheer, informatieplicht energie en het verplichte energielabel C voor kantoren.

Lees hier waar u aan moet voldoen.

Heeft u een vraag voor ons?

Stuur ons gerust een e-mail of pak de telefoon. Ons team zit voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur.


3 dames van de klantenservice met telefoon, laptop en headset
Team Klantenservice