Ga direct naar hoofdcontent

Monument verduurzamen

Monumenten bepalen voor een groot deel het karakter van dorpen en steden. Daarom is het belangrijk dat ze toekomstbestendig gemaakt worden. Het streven is een afname van CO2-uitstoot van 40% in 2030 en 60% in 2040 2040 voor rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten. In dit artikel leest u meer over het verduurzamen van een monumentaal pand met uitleg over de restricties, aandachtspunten en een aantal tips om aan de slag te gaan. 

Tip: twijfelt u of uw pand een monument is? U kunt via het Monumentenregister achterhalen of uw pand een Rijksmonument is. Is dit niet het geval? Check dan bij de gemeente of uw pand een gemeentelijk monument is. Het kan ook dat het een 'beschermd stads- of dorpsgezicht' is. U kunt via deze kaart van Rijksdienst van Cultuur Erfgoed controleren of u in een beschermd stads- of dorpsgezicht woont/werkt.

Wat zijn de mogelijkheden, voorwaarden en uitdagingen bij het verduurzamen van een monument?

Stappenplan 

  1. Bepaal welke natuurlijke momenten er voor uw monument aan komen om met verduurzaming aan de slag te gaan: staat er onderhoud of restauratie op de planning? Dan kunt u hier het verduurzamen mee combineren.

  2. Neem contact op met de afdeling monumentenzorg van uw gemeente om de voorwaarden die in uw gemeente gelden te achterhalen en welke bewegingsruimte u heeft. 

  3. Zoek naar een monumentenspecialist of restauratiearchitect die u kan helpen met het verduurzamen van uw monument. Zij kunnen u helpen met het opstellen van een integraal plan waarbij goed wordt gekeken naar alle bouwfysische eigenschappen van het pand en hoe daar het beste mee omgegaan kan worden. Een goed en compleet plan verhoogt de goedkeuring van een vergunning. Vergeet hierbij dus ook niet de afdeling monumentenzorg van uw gemeente te betrekken. 

  4. Via het Restauratiefonds kunt u financiering aanvragen voor het verduurzamen van uw monument.

Meer informatie

Hieronder vindt u handige websites met informatie over het verduurzamen van monumenten:

Houten boerderijwoning

Heeft u een vraag voor ons?

Stuur ons gerust een e-mail of pak de telefoon. Ons team zit voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur.


3 dames van de klantenservice met telefoon, laptop en headset
Team Klantenservice