Ga direct naar hoofdcontent

Heb ik een vergunning nodig voor zonnepanelen?

Steeds meer bedrijven wekken eigen stroom of warmte op door het installeren van zonnepanelen en zonneboilers op hun daken. Deze groene initiatieven dragen niet alleen bij aan een beter milieu, maar kunnen ook aanzienlijke kostenbesparingen opleveren op de energierekening. Voordat u echter overgaat tot het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler op uw bedrijfsdak, is het belangrijk om te weten wanneer u een vergunning nodig heeft.

Vergunningsplicht voor zonnepanelen en zonneboilers

In de meeste gevallen heeft u geen vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler op het dak van uw bedrijfspand. Echter, er zijn situaties waarin een vergunning wel vereist is:

  1. Monumentaal pand: Indien uw bedrijfspand is aangemerkt als monumentaal pand, kan het plaatsen van zonnepanelen en zonneboilers onderhevig zijn aan specifieke regels en vergunningseisen. Lees hier meer over monumenten.

  2. Bestemmingsplan: Controleer het bestemmingsplan van uw bedrijfslocatie. Soms kunnen er beperkingen zijn voor het plaatsen van zonnepanelen op bepaalde delen van het dak, bijvoorbeeld vanwege esthetische of bouwkundige redenen.

  3. Omgevingsvergunning: Als de zonnepanelen of zonneboiler een verandering in het aanzicht van uw bedrijfspand teweegbrengen, kan dit een omgevingsvergunning vereisen.

Op het omgevingsloket voor ondernemers kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft.

Het aanvragen van een vergunning

Als u een vergunning nodig heeft voor het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler, dient u een aanvraag in te dienen bij de gemeente waarin uw bedrijfspand zich bevindt. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kan per gemeente verschillen, maar in het algemeen volgt u deze stappen:

  1. Voorbereiding: Verzamel alle benodigde documentatie, zoals bouwtekeningen, specificaties van de zonnepanelen of zonneboiler, en een beschrijving van de beoogde locatie op het dak.

  2. Aanvraagformulier: Vul het aanvraagformulier voor de vergunning in. Dit formulier is verkrijgbaar bij de gemeente of vaak ook online beschikbaar.

  3. Indienen: Dien het ingevulde aanvraagformulier samen met de benodigde documenten in bij de gemeente.

  4. Behandeling: De gemeente zal uw aanvraag beoordelen en een beslissing nemen over de vergunning. Dit proces kan enige tijd in beslag nemen, afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag en de procedures van de gemeente.

Door op de hoogte te zijn van de vergunningsvereisten en het juiste proces te volgen, kunt u met vertrouwen investeren in de verduurzaming van uw bedrijfspand en bijdragen aan een groenere toekomst. Vergeet niet om eventuele subsidies en fiscale voordelen te onderzoeken die uw investering in duurzame energie kunnen ondersteunen.

Zonnepanelen op grond of weide

Als uw dak niet geschikt is voor zonnepanelen of als u veel grond heeft, kunt u ervoor kiezen om zonnepanelen op de grond te plaatsen. Dit type installatie heeft vaak een hoger rendement, maar kan zichtbaar zijn. Er zijn twee eisen voor grondgebonden zonnestroominstallaties: de constructie mag niet hoger zijn dan 5 meter en moet voldoen aan het bestemmingsplan voor de omgeving. Als niet aan deze eisen wordt voldaan, is een omgevingsvergunning vereist.

Naast particuliere zonnevelden bestaan er grote zonnevelden langs snelwegen of treinsporen. Voor het aanleggen van een zonneveld is altijd een vergunning nodig. Het verkrijgen van zo'n vergunning kan een ingewikkeld proces zijn, dus het is raadzaam om het bestemmingsplan voor het beoogde gebied te raadplegen. Veel gemeenten hebben een kansenkaart voor groene energie, waar u kunt zien hoe groot de kans is dat een project in een bepaald gebied mag worden gerealiseerd. Zorg ervoor dat u zich goed informeert over de procedures voordat u een project opzet of een vergunning aanvraagt.

Heeft u een vraag voor ons?

Stuur ons gerust een e-mail of pak de telefoon. Ons team zit voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur.


3 dames van de klantenservice met telefoon, laptop en headset
Team Klantenservice