Ga direct naar hoofdcontent

Ventileren

Hoe werkt ventilatie?

Ventileren is het verversen van lucht door een natuurlijke of geforceerde stroming van buitenlucht door het pand. Hierbij wordt verse lucht aangevoerd en vervuilde lucht afgevoerd. Ventilatie is essentieel voor een gezond binnenklimaat. In veel bedrijfspanden en woningen in Nederland is het binnenklimaat niet op orde doordat vocht en vuil in de lucht onvoldoende worden afgevoerd. Dit kan leiden tot schimmelvorming en gezondheidsklachten zoals allergieën, irritatie van slijmvliezen en luchtwegproblemen. Door goed te ventileren zorgt u ervoor dat ‘vuile’ lucht het pand verlaat en er een toevoer is van schone lucht. Hiermee zorgt u voor een gezond binnenklimaat.

Natuurlijk en mechanisch ventileren

Er is een aantal vormen van ventilatie. In de meeste oude panden is van oorsprong geen mechanisch ventilatiesysteem aanwezig. Er is dan sprake van natuurlijke ventilatie door roosters en kiepramen. Ook infiltratie van lucht door en naden en kieren zorgt voor natuurlijke ventilatie. Wanneer u het pand goed isoleert is dit niet meer vanzelfsprekend. Dit betekent dat er niet altijd voldoende geventileerd wordt voor een gezond binnenklimaat. Daarom is een ventilatiesysteem een belangrijke vervolgstap op het isoleren.

De meeste kantoor- en bedrijfspanden zijn voorzien van een klimaatsysteem met mechanische ventilatie. Eén of meer ventilatoren zorgen voor de verversing van lucht. Er zijn echter meerdere typen mechanische ventilatie. Hieronder leest u welke dit zijn.

Blauwe mechanische ventilatie

Mechanische ventilatie (type C)

Bij mechanische ventilatie type C wordt er voortdurend vuile lucht afgezogen. Verse lucht komt tegelijkertijd binnen via ventilatieroosters en (kiep)ramen. De afvoer van lucht kan soms per ruimte geregeld worden.

Groene ventilatiebox

Centrale balansventilatie

Balansventilatie is een systeem waarbij evenveel lucht wordt afgevoerd als aangevoerd. Beide op een mechanische manier. In combinatie met warmteterugwinning wordt de warmte uit de afvoerlucht overgedragen aan de binnenkomende lucht. Voor een goede werking is het belangrijk dat het pand goed luchtdicht is door gebruik van naad- en kierdichting.

Dwarsdoorsnede muur met mechanische ventilatie

Decentrale balansventilatie

Bij decentrale of lokale balansventilatie wordt de aanvoer en afvoer van lucht per ruimte mechanisch geregeld. Er zit een ventilatie-eenheid in de muur. Dit kan ook met warmteterugwinning gebeuren, zodat de aangevoerde verse lucht voorverwarmd wordt met de warmte uit de afvoerlucht.

Wilt u aan de slag met gebouw verbeteringen?

Subsidies en leningen

  • Subsidies

  • Leningen

  • Belastingvoordeel

Vakspecialisten

  • Specialisten voor de uitvoering

  • Adviseurs voor een plan op maat

  • Keurmerken & certificaten