Ga direct naar hoofdcontent

Zonnepanelen voor agrariërs

De voordelen

Steeds meer agrariërs zien de voordelen van zonnepanelen. Bij een groot dakoppervlak vallen de kosten voor de installatie van zonnepanelen vaak mee. Daarnaast bestaan er verschillende belastingvoordelen op zonnepanelen voor agrariërs. Zonnepanelen zijn over het algemeen onderhoudsvrij en gaan ruim 25 jaar mee. Hieronder vindt u de voordelen per type agrarisch bedrijf. 

Zonnepanelen voor:

Akkerbouwers

Akkerbouwers hebben vaak grote loodsen met veel dakoppervlak dat geschikt is voor zonnepanelen. Het energieverbruik vertoont een piek tijdens de oogst maanden september en oktober doordat de oogst goed geventileerd moet worden. Afhankelijk van de marktprijzen kan de oogst tot in de zomermaanden van het volgend jaar in de loodsen blijven liggen. Met zonnepanelen wordt elektriciteit geproduceerd die voldoende is voor het jaarverbruik of een gedeelte daarvan. 

Fruittelers

Fruittelers hebben loodsen voor de opslag en koeling van de oogst met veel dakoppervlak dat geschikt is voor zonnepanelen. Het energieverbruik vertoont een piek tijdens de oogstmaanden september en oktober doordat de oogst gekoeld en bewaard moet worden op een constante temperatuur. Afhankelijk van de marktprijzen en contractafspraken kan de oogst tot in het volgend jaar in de loodsen blijven liggen. In het voorjaar en de zomer wordt vrijwel niet meer gekoeld, maar kan er veel energie verbruikt worden bij het beregenen van de gaarden. Met zonnepanelen wordt elektriciteit geproduceerd die voldoende is voor het jaarverbruik.

Melkveehouders

Melkveebedrijven hebben vaak grote ligboxstallen en kapschuren/veldschuren. Daarom hebben ze veel dakoppervlak dat geschikt is voor veel zonnepanelen. Het energieverbruik hangt vooral af van de manier van melken. Wordt er conventioneel gemolken in twee melkgangen? Dan vertoont het energieverbruik twee keer per dag een piek door de pomp en het koelen van de melk. Melkveehouders die melkrobots gebruiken hebben een hoger energieverbruik, dat dag en nacht meer constant is. In beide gevallen kan met zonnepanelen elektriciteit worden geproduceerd die voldoende is voor het hele jaarverbruik.

Pluimveehouders

Pluimveehouders hebben stallen met veel dakoppervlak en kunnen voldoende zonnepanelen inzetten om flink te besparen op energiekosten. Het energieverbruik is afhankelijk van of er kuikens, leghennen of vleeskuikens worden gehouden. Het hele jaar is er veel energie nodig voor ventilatie/luchtwassers, voer- en sorteersystemen en verlichting in de stallen. Omdat in de zomer het energieverbruik hoog is, kan er met zonnepanelen elektriciteit worden geproduceerd die parallel loopt met de energievraag.

Varkenshouders

Varkenshouders hebben stallen met veel dakoppervlak dat geschikt is voor zonnepanelen. Het hele jaar is er veel energie nodig voor ventilatie/luchtwassers, voedersystemen en verlichting in de stallen. In de zomer, wanneer het energieverbruik het hoogst is, kunnen de zonnepanelen alle elektriciteit produceren die er nodig is. 

Schapen- en geitenhouders

Schapen- en geitenhouders hebben vaak stallen en loodsen met veel dakoppervlak dat geschikt is voor zonnepanelen. Het energieverbruik wordt vooral veroorzaakt door de pompen tijdens het melken en het koelen van de melk. Wanneer er ook schapen- of geitenkaas wordt gemaakt, wordt ook tijdens dit proces energie verbruikt. Met zonnepanelen kan de eigen elektriciteit worden geproduceerd die voldoende is voor het jaarverbruik of een gedeelte daarvan.

Asbest eraf, zon erop!

Eerder verbood de wet daken met asbest in 2025. Al het asbest moest voor het eind van 2024 verwijderd worden. Deze wet is sinds juni 2019 voorlopig van de baan. Maar uiteindelijk willen we toch van het schadelijke asbest af. Heeft u nog asbest op uw stal of loods en overweegt u ook zonnepanelen? Combineer het verwijderen van asbest dan slim met het plaatsen van zonnepanelen. Meer informatie vindt u op de website van LTO over asbestsanering voor agrariërs.

Subsidies

De overheid stimuleert duurzame keuzes van ondernemers met verschillende subsidies en regelingen. Welke subsidies en regelingen voor u gelden, hangt af van uw situatie. Op onze subsidiepagina vindt u meer informatie over de verschillende subsidies en regelingen.

Bekijk zakelijke subsidies

Benieuwd wat er mogelijk is voor uw bedrijf?

Lees meer over onze samenwerking met Energieke Regio.

Energieke Regio kan u helpen bij:

  • Het samenstellen van een actieplan zodat u voldoet aan de wet Informatieplicht Energiebesparing;

  • Het opstellen van een business case voor het opwekken van duurzame energie;

  • Het benutten van aantrekkelijke subsidies en fiscale voordelen.

Ga naar de website van Energieke Regio