Ga direct naar hoofdcontent

Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan

Energie besparen met een duurzaam MJOP

Veel bedrijven hebben voor hun pand een meerjaren onderhoudsplan (MJOP). In dit plan staat op welk moment bepaald onderhoud aan een pand uitgevoerd moet worden, om het in goede staat te houden. Denk hierbij aan het schilderen van kozijnen, onderhoud aan de gevel of onderhoud aan leidingwerk. Door dit soort onderhoudsmaatregelen uit een MJOP slim te combineren met energiebesparende maatregelen kunt u een interessante businesscase voor een pand opzetten.

Voordelen van een duurzaam MJOP

 • U voldoet aan wet- en regelgeving

 • Lagere exploitatiekosten van het pand. Door energiebesparende maatregelen zullen uw energiekosten en dus de vaste lasten dalen

 • Imagoverbetering naar uw personeel, uw klanten, en andere stakeholders

 • Waardebehoud of zelfs -stijging van het pand

 • Toekomstbestendig maken van het pand. U voorkomt toekomstige problemen (zoals bijvoorbeeld vochtproblemen) die kosten met zich meebrengen

 • Gunstig effect op het binnenklimaat van uw pand. Dit zorgt voor gezondere werknemers met minder ziekteverzuim en hogere productiviteit als gevolg

Bij grote energiebesparende maatregelen kunt u denken aan:

 1. Isoleren van het pand door gevelisolatie, vloerisolatie, dakisolatie, en isolerend glas en kozijnen;

 2. Vraaggestuurde balansventilatie met warmteterugwinning

 3. Zonne-energie voor opwekken (een deel van) eigen elektriciteit

 4. Duurzaam verwarmen 

Kies voor slimme momenten

Voordelen van het integraal afstemmen van een (bestaand) MJOP met energiebesparende maatregelen zijn onder andere:

 • Slimmer omgaan met geld . Stel, in het het bestaande MJOP staat over vijf jaar een nieuwe ketel op de planning. Daarvoor is in de planning dan al geld opzij gezet. Als u tegen die tijd besluit over te stappen op een aardgasvrije warmtebron, dan heeft u (een deel van) het geld al beschikbaar.

 • Voldoende voorbereiding op het nemen van energiebesparende maatregelen . Staat in het MJOP over bijvoorbeeld drie jaar onderhoud aan het verwarmingssysteem en -leidingen? Dan kunt u op dat moment het systeem geschikt maken voor lage temperatuur verwarming. Dan bent u goed voorbereid als u over bijvoorbeeld 10 jaar overstapt op lage temperatuur verwarming.

 • Beperk de hoeveelheid werkzaamheden en overlast. Met een integraal plan beperkt u de uit te voeren werkzaamheden. Dit zorgt voor beperking van overlast en eventueel tijdelijke sluiting. U bespaart ook op kosten. U hoeft mogelijk maar een keer voorrijkosten te betalen of voor het plaatsen van bijvoorbeeld een steiger. Dit zijn voordelen voor u, uw werknemers en uw klanten.

Voorbeelden van slimme momenten

Voorbeelden van slimme momenten om onderhoud met energiebesparende maatregelen te combineren.

(cosmetisch) onderhoud aan de buitengevel

Cosmetisch onderhoud aan de gevel kan verschillende dingen betekenen. Denk aan verven van kozijnen, onderhoud aan regenwaterafvoeren, ventilatieroosters, voegen van de buitengevel etc. Pas eerst energiebesparende maatregelen toe, zoals spouwmuurisolatie of het plaatsen van isolerend glas, zodat het onderhoud niet wordt 'verpest'. Als er voor verschillende maatregelen een steiger nodig is, combineer deze maatregelen dan. Bijvoorbeeld:

 • Onderhoud aan kozijnen? Laat eerst het glas vervangen door isolerend glas. De afwerking hoeft dan niet opnieuw te worden gedaan.

 • Laat spouwmuren isoleren voordat het voegwerk wordt opgeknapt. Er hoeft dan niet in het nieuwe voegwerk geboord te worden. Dat voorkomt dat de voegen opnieuw moeten worden afgewerkt.

 • Laat goede naad- en kierdichting toepassen bij aanhechtingen van kozijnen en muren en muren en het dak.

In alle bovenstaande voorbeelden staan steigers er toch al. Door werkzaamheden te combineren voorkomt u overlast zo veel mogelijk en beperkt u kosten.

Onderhoud in de kruipruimte

Is er onderhoud in de kruipruimte nodig? Bijvoorbeeld verwijderen van asbest of onderhoud aan leidingen of vocht/lekkage bestrijding? Dan is dat een slim moment om ook vloerisolatie of bodemisolatie te laten uitvoeren. Als er verwarmingsbuizen onder de vloer lopen, isoleer deze dan ook meteen.

Onderhoud aan het dak

Moeten dakpannen worden vervangen of is dakbedekking aan vernieuwing toe? Dan is dat een uiterst geschikt moment om het dak te isoleren vanaf de buitenzijde. Een volgende stap kan het plaatsen van zonnepanelen zijn. U wilt niet al zonnepanelen op het dak laten plaatsen als over vijf jaar het dak aan onderhoud toe is. U kunt dan beter het onderhoud een paar jaar naar voren halen. Zo profiteert u sneller van de energiebesparing door isolatie en het opwekken van uw eigen zonne-energie.

Hoe komt u tot een duurzaam MJOP?

Om tot een duurzaam MJOP te komen, zijn er verschillende routes te bewandelen.

Het pand heeft al een MJOP

Heeft het pand al een MJOP? Dan kunnen energiebesparende maatregelen aan het huidige MJOP worden toegevoegd. Het is slim om een nieuwe ‘nulmeting’ te laten doen. Het opstellen van het MJOP en vaststellen van energiebesparende maatregelen kunnen gecombineerd worden.

Het pand heeft nog geen MJOP

Heeft het pand nog geen MJOP? Dan kunt u een nieuw MJOP laten opstellen en deze meteen duurzaam laten insteken. Het laten opstellen van een duurzaam MJOP (DMJOP) kan op twee manieren.

 • U kunt apart een MJOP en een energiebespaaradvies* laten opstellen. Deze twee rapporten kunnen vervolgens gecombineerd worden tot een DMJOP.

 • U kunt een bedrijf inschakelen wat tegelijkertijd een MJOP en energiebespaaradvies kan opstellen. Deze worden dan meteen in een DMJOP gegoten.

*Een energiebespaaradvies kunt u laten opstellen door een gecertificeerd EPA-U adviseur.

Heeft u een vraag voor ons?

Stuur ons gerust een e-mail of pak de telefoon. Ons team zit voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur.


3 dames van de klantenservice met telefoon, laptop en headset
Team Klantenservice