Ga direct naar hoofdcontent

Sportaccommodaties

Sportaccommodaties

Wat verstaan wij onder sportaccommodaties?

Met sportaccommodaties worden panden of locaties bedoeld waar de gelegenheid wordt gegeven om te sporten. We kunnen deze categorie onderverdelen in onder andere maar niet uitsluitend zwembaden, voetbalstadions, sportcomplexen en sporthallen.

Op deze pagina vindt u informatie over:

 • Waarom u kunt verduurzamen

 • Voordelen

 • Wet- en regelgeving energie

 • Energiebesparende maatregelen

Waarom verduurzamen?

De begroting van sportaccommodaties bestaat voor gemiddeld 10 tot 15 procent uit de energierekening. De energie gaat naar onder andere het verwarmen van zwembaden, het verkoelen van sportscholen en de verlichting binnen en buiten sportcomplexen. De energiekosten vormen daardoor een grote kostenpost. Dat is naast de kosten voor uw personeel, de huur en/of onderhoud van uw bedrijfspand en eventuele andere vaste kosten. Onderzoek daarom de mogelijkheden voor energie besparen én zelf opwekken voor uw organisatie of bedrijf.

Voordelen

Er zijn verschillende voordelen aan het verduurzamen van uw bedrijf.

Kostenbesparing en waardestijging

Het uitvoeren van verschillende maatregelen zorgt voor een toekomstbestendig bedrijf. Door te verduurzamen zorgt u voor lagere energiekosten en vaste lasten. Dit kan weer geïnvesteerd worden. Ook zal de waarde van het pand of locatie stijgen.

Imagoverbetering

Door te verduurzamen verbetert u daarnaast uw imago naar niet alleen uw bezoekers en andere stakeholders, maar ook uw personeel. Er wordt steeds meer geselecteerd op bedrijven die investeren in duurzame maatregelen door potentiële bezoekers en werknemers.

Gezondere werkomgeving

Verschillende maatregelen hebben aanvullend een positief effect op het binnenklimaat en daarmee de gezondheid van bezoekers en werknemers. Dit leidt onder andere tot minder ziekteverzuim en hogere productiviteit.

Wet- en regelgeving energie 

Alle ondernemers hebben te maken met energiebesparingsverplichtingen. Zo verplicht de overheid bedrijven energiezuinig te ondernemen en te investeren in duurzaamheid. Hieronder vindt u de belangrijkste regelgeving rondom energie.

Wet Milieubeheer: vijf jaar terugverdientijd

Vanaf 2019 is energie besparen door bedrijven niet meer vrijblijvend. Onder de Wet milieubeheer zijn ondernemers verplicht om te besparen op energie. Bijvoorbeeld door alle energiebesparende maatregelen te nemen die u binnen 5 jaar kunt terugverdienen. U bespaart zo energie en profiteert van lagere vaste lasten. 

Geldt de energiebesparingsplicht voor mijn bedrijf?

Gebruikt u als bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar? Dan is energie besparen voor uw bedrijf verplicht. Ook heeft u een informatieplicht.

Informatieplicht

Vóór 1 juli 2019 had u de overheid moeten melden welke energiebesparende maatregelen u al heeft genomen. Dit kon u doen via het eLoket van het RvO. Bekijk op de kennisbank van Infomill het overzicht van verplichte maatregelen per sector. Moet u voldoen aan de informatieplicht en heeft u dit nog niet gedaan? Doe dit dan alsnog. 

Verbreding en verbetering energiebesparingsplicht met CO2-vermindering in 2023

In 2023 worden bedrijven en instellingen verplicht om naast energiebesparende maatregelen ook CO2- reducerende  maatregelen te treffen. Dit is een verbreding van de energiebesparingsplicht. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) kondigde dit op 10 december 2020 aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer over de verbreding en verbetering van de energiebesparingsplicht op de website van kenniscentrum InfoMil.

Overige wet- en regelgeving

Voor een overzicht en hulp bij zaken over wet- en regelgeving kunt u kijken op de pagina wet- en regelgeving. U kunt ook gebruik maken van de wetchecker.

Wetchecker

Weet u niet welke wettelijke verplichtingen er gelden voor uw bedrijf? Of hoe u aan deze verplichtingen kunt voldoen?

Checklist die wordt afgevinkt

Na het beantwoorden van de vragen weet u in hoofdlijnen wat u te doen staat. Zorg dat u bij het invullen de volgende informatie bij de hand heeft: 

 • Energierekening, uitgesplitst in elektriciteits- en aardgasverbruik en/of aardgasequivalenten;

 • Financiële jaarrekening;

 • Aantal werknemers;

 • Oppervlakte van alle gebouwen en gebruiksoppervlak van de kantoorfunctie.

Ga naar de Wetchecker

Slimme maatregelen om energie te besparen in sportaccommodaties

1. Kies voor ledverlichting

Bijna een kwart van het totale energieverbruik is afkomstig van verlichting. Bij oudere panden kan dit zelfs oplopen tot wel 60 procent. Laat tl-lampen, halogeenlampen en gloeilampen vervangen door ledverlichting. Deze investering verdient zichzelf binnen enkele jaren terug. Door alle lampen in uw pand te vervangen door led kunt u maar liefst 80 procent besparen op uw elektriciteitskosten voor verlichting. Installeer daarnaast bewegingsmelders in ruimtes waar niet altijd licht nodig is. Denk hierbij aan magazijnen, toiletten of buiten.

2. Kies energiezuinige apparaten

Ook elektrische apparatuur die niet direct wordt gebruikt, verbruikt energie. Dit staat ook wel bekend als sluipverbruik. Denk bijvoorbeeld aan computers en schermen die ‘s avonds in stand-by staan. Investeer daarom in apparaten die energiezuiniger zijn of vanzelf uitschakelen. Door alle apparaten uit te schakelen kunt u 5 tot 15 procent besparen op uw energieverbruik.

3. Slim inregelen van installaties

Door installaties goed in te regelen, kunt u een gezond, comfortabel en energiezuinig binnenklimaat realiseren. Door installaties goed in te stellen, kunt u naar inschatting 25 tot 30 procent besparen op uw energieverbruik. Denk hierbij aan waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem en gebruik van slimme meters.

Instellingen van installaties kunt u optimaliseren met een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS). Een EBS bestaat uit slimme meters en activiteiten. Dit systeem valt onder de maatregelen van de energiebesparingsplicht. Met de data uit slimme meters kunt u het dagelijks, maandelijks en jaarlijks energieverbruik monitoren en verbeteren. Bekijk de website van het RvO voor meer informatie over een energieregistratie- en bewakingssysteem.

Energiebesparende maatregelen: duurzaam MJOP

Grote energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, kunt u slim combineren met een (bestaand) meerjarenonderhoudsplan (MJOP). U kunt zo een duurzaam MJOP voor het pand opstellen. Onderhoud wat op de planning staat wordt gecombineerd met energiebesparende maatregelen. Als het pand nog geen MJOP heeft, kunt u meteen een duurzaam MJOP op laten stellen. 

Huurt u een pand?

Door het toepassen van eenvoudige maatregelen kunt u flink op uw energierekening besparen. Een aantal slimme tips staan hierboven beschreven. Meer slimme tips vindt u op de kennisbank van infomill

Voor grotere maatregelen kunt u uw verhuurder benaderen en hier afspraken over maken. Uw verhuurder moet voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving. In sommige gevallen bestaat er een MJOP. Dit MJOP kan slim worden gecombineerd met energiebesparende maatregelen. Door energiebesparende maatregelen zullen de maandlasten van de huur verlaagd worden. U kunt hier met uw verhuurder afspraken over maken met betrekking tot de huurprijs van het pand.

Bent u eigenaar van een of meerdere panden?

Door de onderhoudsmaatregelen uit een MJOP slim te combineren met energiebesparende maatregelen kunt u een interessante businesscase voor het pand opzetten.

Voordelen duurzaam MJOP

 • U voldoet aan wet- en regelgeving

 • Lagere exploitatiekosten van het pand. Door energiebesparende maatregelen toe te passen zullen uw energiekosten en dus de vaste lasten dalen

 • Imagoverbetering naar uw personeel, uw klanten, en andere stakeholders

 • Waardebehoud of zelfs -stijging van het pand

 • Toekomstbestendig maken van het pand en toekomstige problemen (zoals bijvoorbeeld vochtproblemen) die kosten met zich meebrengen voorkomen 

 • Gunstig effect op het binnenklimaat van uw pand, wat voor gezondere werknemers zorgt met minder ziekteverzuim en hogere productiviteit 

Bij grote energiebesparende maatregelen kunt u denken aan:

 1. Isoleren van het pand door gevelisolatie, vloerisolatie, dakisolatie, en isolerend glas en kozijnen

 2. Vraaggestuurde balansventilatie met warmteterugwinning

 3. Zonne-energie voor opwekken (een deel van) eigen elektriciteit 

 4. Duurzaam verwarmen 

Lees meer over een duurzaam MJOP voor energiebesparende maatregelen.

Zonnepanelen

Zelf energie opwekken met zonnepanelen is een duurzame keuze. U bespaart zo veel op uw elektriciteitsverbruik. De gemiddelde terugverdientijd is 6 tot 8 jaar. Bedrijven hebben over het algemeen een hoog stroomverbruik. Dit in combinatie met (veel) beschikbaar dakoppervlak maken zonnepanelen een rendabele investering. Bovendien kunt u profiteren van verschillende subsidies.

Kleinzakelijke verbruiker met een aansluiting van 3 x 80 ampère of minder?

Dan kunt u gebruikmaken van de salderingsregeling. Meer informatie vindt op de website van de Rijksoverheid over salderen bij zonnepanelen. Zelf opgewekte zonne-energie die u terug levert aan het net verrekent u met elektriciteit die u van het net afneemt. Dit mag nog tot 2023. De hoeveelheid stroom die u mag salderen wordt daarna langzaam afgebouwd.

Grootverbruiker met een aansluiting van meer dan 3×80 Ampère?

Bekijk dan de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

Subsidies

De overheid stimuleert duurzame keuzes van ondernemers met verschillende subsidies en regelingen. Welke subsidies en regelingen voor u gelden, hangt af van uw situatie. Op de subsidiepagina vindt u meer informatie over de verschillende subsidies en regelingen.

Bekijk zakelijke subsidies