Ga direct naar hoofdcontent

Wat verstaan wij onder kantoren?

Met kantoren worden bedrijfspanden bedoeld waar administratieve werkzaamheden worden uitgevoerd. Denk aan het openbaar bestuur, overheidsdiensten, verplichte sociale verzekeringen, zakelijke en financiële dienstverlening.

Op deze pagina vindt u informatie over:

 • Waarom u kunt verduurzamen

 • Voordelen

 • Wet- en regelgeving energie

 • Energiebesparende maatregelen

Waarom verduurzamen?

Kantoorpanden zijn vaak grootverbruikers, omdat er veel elektronische apparaten worden gebruikt. Denk aan computers, servers, printers, verlichting en telefoons. Ook gebruik van de lift en goede ventilatie in kantoren kost energie. De energiekosten vormen daardoor, naast de kosten voor uw personeel, de huur van uw bedrijfspand en eventuele andere vaste kosten, vaak een grote kostenpost. Onderzoek daarom welke mogelijkheden er zijn om energie te besparen én zelf op te wekken voor uw bedrijf.

Voordelen

Er zijn verschillende voordelen aan het verduurzamen van uw bedrijf.

Kostenbesparing en waardestijging

Het uitvoeren van verschillende maatregelen zorgt voor een toekomstbestendig bedrijf. Door te verduurzamen zorgt u voor lagere energiekosten en vaste lasten. Dit kan weer geïnvesteerd worden. Ook zal de waarde van het pand of locatie stijgen.

Imagoverbetering

Door te verduurzamen verbetert u daarnaast uw imago naar niet alleen uw klanten en andere stakeholders, maar ook uw personeel. Er wordt steeds meer geselecteerd op bedrijven die investeren in duurzame maatregelen door potentiële klanten en werknemers.

Gezondere werkomgeving

Verschillende maatregelen hebben aanvullend een positief effect op het binnenklimaat en daarmee de gezondheid van werknemers. Dit leidt onder andere tot minder ziekteverzuim en hogere productiviteit.

Wet- en regelgeving energie 

Alle ondernemers hebben te maken met energiebesparingsverplichtingen. Zo verplicht de overheid bedrijven om energiezuinig te ondernemen en te investeren in duurzaamheid. Hieronder vindt u de belangrijkste regelgeving rondom energie voor kantoorpanden.

Kantoorpanden energielabel C

Vanaf 2023 moeten alle kantoren groter dan 100 m² minimaal energielabel C hebben. Dat staat gelijk aan een Energie-Index van 1,3 of lager. Controleer daarom uw energielabel zodat u op tijd maatregelen kunt treffen. Krijg met de Energiebesparingsverkenner voor kantoren inzicht in het huidige en nieuwe energielabel van uw kantoorpand, de investeringskosten, energielasten en milieueffecten.

Let op: voldoet het pand dan niet aan de gestelde eisen? Dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. Er zijn uitzonderingen. Bekijk voor de uitzonderingen de website van het RvO over de Energielabel C verplichting voor kantoren.

Wet Milieubeheer: vijf jaar terugverdientijd

Vanaf 2019 is energie besparen door bedrijven niet meer vrijblijvend. Onder de Wet Milieubeheer zijn ondernemers verplicht om te besparen op energie. Bijvoorbeeld door alle maatregelen door te voeren die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. U bespaart zo energie en profiteert van lagere vaste lasten. 

Geldt de energiebesparingsplicht voor mijn bedrijf?

Gebruikt u als bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar? Dan is energie besparen voor uw bedrijf verplicht. Ook heeft u een informatieplicht.

Informatieplicht

Vóór 1 juli 2019 had u de overheid moeten melden welke energiebesparende maatregelen u al heeft genomen. Dit kon u doen via het eLoket van het RvO. Bekijk op de kennisbank van Infomill het overzicht van verplichte maatregelen per sector. Moet u voldoen aan de informatieplicht en heeft u dit nog niet gedaan? Doe dit dan alsnog. Zoekt u hulp? Dan kan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid u helpen.

Verbreding en verbetering energiebesparingsplicht met CO2-vermindering in 2023

In 2023 worden bedrijven en instellingen verplicht om naast energiebesparende maatregelen ook CO2- reducerende  maatregelen te treffen. Dit is een verbreding van de energiebesparingsplicht. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) kondigde dit op 10 december 2020 aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer over de verbreding en verbetering van de energiebesparingsplicht op de website van kenniscentrum InfoMil.

Overige wet- en regelgeving

Voor een overzicht en hulp bij zaken over wet- en regelgeving kunt u kijken op de pagina wet- en regelgeving. U kunt ook gebruik maken van de wetchecker.

Inschatting energieverbruik

Maak een inschatting van uw verbruik met behulp van onderstaand gemiddeld energieverbruik:

 • Kantoren met minder dan 20 personeelsleden verbruiken gemiddeld 60 kWh elektriciteit en 18m3 gas per vierkante meter;

 • Kantoren met meer dan 20 personeelsleden verbruiken gemiddeld 115 kWh elektriciteit en 20m3 gas per vierkante meter.

Een gemiddeld Nederlandse kantoorpand is 590m2 groot. Daarom vallen de meeste kantoorpanden onder de grootverbruikers.

Wetchecker

Weet u niet welke wettelijke verplichtingen er gelden voor uw bedrijf? Of hoe u aan deze verplichtingen kunt voldoen?

Checklist die wordt afgevinkt

Na het beantwoorden van de vragen weet u in hoofdlijnen wat u te doen staat. Zorg dat u bij het invullen de volgende informatie bij de hand heeft: 

 • Energierekening, uitgesplitst in elektriciteits- en aardgasverbruik en/of aardgasequivalenten;

 • Financiële jaarrekening;

 • Aantal werknemers;

 • Oppervlakte van alle gebouwen en gebruiksoppervlak van de kantoorfunctie.

Ga naar de Wetchecker

Slimme maatregelen om energie te besparen op kantoor

1. Kies voor led-verlichting

Een groot deel van energieverbruik komt door verlichting. Zeker waar nog gloeilampen, halogeenlampen of oude tl-verlichting aanwezig is kunnen de energiekosten door verlichting enorm oplopen. Laat tl-lampen, halogeenlampen en gloeilampen vervangen door ledverlichting. Deze investering verdient zichzelf binnen enkele jaren terug.

Installeer naast ledverlichting ook bewegingssensoren in ruimtes waar niet altijd licht nodig is. Denk hierbij aan een magazijn of buiten.

2. Kies energiezuinige machines en computers

Ook elektrische apparatuur die niet direct wordt gebruikt, verbruikt energie. Dit staat ook wel bekend als sluipverbruik. Denk bijvoorbeeld aan computers en schermen die ‘s avonds in stand-by staan. Investeer daarom in apparaten die energiezuiniger zijn of vanzelf uitschakelen. Door alle apparaten uit te schakelen kunt u 5 tot 15 procent besparen op uw energieverbruik.

3. Slim inregelen van installaties

Door installaties goed in te regelen, kunt u een gezond, comfortabel en energiezuinig binnenklimaat realiseren. Door installaties goed in te stellen, kunt u naar inschatting 25 tot 30 procent besparen op uw energieverbruik. Denk hierbij aan waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem en gebruik van slimme meters.

Instellingen van installaties kunt u optimaliseren met een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS). Een EBS bestaat uit slimme meters en activiteiten. Dit systeem valt onder de maatregelen van de energiebesparingsplicht. Met de data uit slimme meters kunt u het dagelijks, maandelijks en jaarlijks energieverbruik monitoren en verbeteren. Bekijk de website van het RvO voor meer informatie over een energieregistratie- en bewakingssysteem.

Energiebesparende maatregelen: duurzaam MJOP

Grote energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, kunt u slim combineren met een (bestaand) meerjarenonderhoudsplan (MJOP). U kunt zo een duurzaam MJOP voor het pand opstellen. Onderhoud wat op de planning staat wordt gecombineerd met energiebesparende maatregelen. Als het pand nog geen MJOP heeft, kunt u meteen een duurzaam MJOP op laten stellen. 

Huurt u een pand?

Door het toepassen van eenvoudige maatregelen kunt u flink op uw energierekening besparen. Een aantal slimme tips staan hierboven beschreven. Meer slimme tips vindt u op de kennisbank van infomill

Voor grotere maatregelen kunt u uw verhuurder benaderen en hier afspraken over maken. Uw verhuurder moet voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving. In sommige gevallen bestaat er een MJOP. Dit MJOP kan slim worden gecombineerd met energiebesparende maatregelen. Door energiebesparende maatregelen zullen de maandlasten van de huur verlaagd worden. U kunt hier met uw verhuurder afspraken over maken met betrekking tot de huurprijs van het pand.

Bent u eigenaar van een of meerdere panden?

Door de onderhoudsmaatregelen uit een MJOP slim te combineren met energiebesparende maatregelen kunt u een interessante businesscase voor het pand opzetten.

Voordelen van een Duurzaam MJOP:

 • U voldoet aan wet- en regelgeving

 • Lagere exploitatiekosten van het pand: u bespaart op uw energiekosten en uw vaste lasten zullen dalen

 • Imagoverbetering naar klanten, personeel en andere stakeholders

 • Waardebehoud of zelfs -verhoging van het pand

 • Toekomstbestendig maken van het pand en toekomstige problemen voorkomen (zoals bijvoorbeeld vochtproblemen)

 • Gunstig effect op het binnenklimaat van uw pand, wat voor hogere productiviteit en minder ziekteverzuim zorgt. 

Bij grote energiebesparende maatregelen kunt u denken aan:

 1. Isoleren van het pand door gevelisolatie, vloerisolatie, dakisolatie, en isolerend glas en kozijnen

 2. Balansventilatie met warmteterugwinning

 3. Zonne-energie voor opwekken eigen stroom

 4. Duurzaam verwarmen 

Lees meer over een duurzaam MJOP voor energiebesparende maatregelen.

Voorbeeld: isolerend glas 

Door over te stappen naar HR++ glas zorgt kunt u veel energie besparen ten opzichte van het (inmiddels verouderde) dubbel (of zelfs enkel) glas. Doordat het glas beter isoleert gaat er ’s winters minder warmte verloren en komt in de zomer minder warmte binnen. Hierdoor verlaagt u uw energieverbruik. Naast een lager energieverbruik geeft beter isolerend glas ook meer comfort.  Bij enkel glas of 'ouderwets' dubbel glas kan namelijk koudeval ontstaan, wat aanvoelt als tocht.

Voorbeeld: zonnepanelen voor kantoren

Bent u een grootverbruiker en heeft u een groot dak? Bekijk dan de mogelijkheden van zonnepanelen. Zelf energie opwekken met zonnepanelen is een duurzame keuze én u bespaart op uw energiekosten. Zo veel zelfs, dat u ze gemiddeld binnen 6 tot 8 jaar terugverdient. De doorgaans hoge stroombehoefte in combinatie met veel beschikbaar dakoppervlak maken zonnepanelen een rendabele investering. Bovendien zijn er subsidies en fiscale voordelen.

Zonnepanelen

Zelf energie opwekken met zonnepanelen is een duurzame keuze. U bespaart zo veel op uw elektriciteitsverbruik. De gemiddelde terugverdientijd is 6 tot 8 jaar. Bedrijven hebben over het algemeen een hoog stroomverbruik. Dit in combinatie met (veel) beschikbaar dakoppervlak maken zonnepanelen een rendabele investering. Bovendien kunt u profiteren van verschillende subsidies.

Kleinzakelijke verbruiker met een aansluiting van 3 x 80 ampère of minder?

Dan kunt u gebruikmaken van de salderingsregeling. Meer informatie vindt op de website van de Rijksoverheid over salderen bij zonnepanelen. Zelf opgewekte zonne-energie die u terug levert aan het net verrekent u met elektriciteit die u van het net afneemt. Dit mag nog tot 2023. De hoeveelheid stroom die u mag salderen wordt daarna langzaam afgebouwd.

Grootverbruiker met een aansluiting van meer dan 3×80 Ampère?

Bekijk dan de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

Subsidies

De overheid stimuleert duurzame keuzes van ondernemers met verschillende subsidies en regelingen. Welke subsidies en regelingen voor u gelden, hangt af van uw situatie. Op de subsidiepagina vindt u meer informatie over de verschillende subsidies en regelingen.

Bekijk zakelijke subsidies

Benieuwd wat er mogelijk is voor uw bedrijf?

Lees meer over onze samenwerking met Energieke Regio.

Energieke Regio kan u helpen bij:

 • Het samenstellen van een actieplan zodat u voldoet aan de wet Informatieplicht Energiebesparing;

 • Het opstellen van een business case voor het opwekken van duurzame energie;

 • Het benutten van aantrekkelijke subsidies en fiscale voordelen.

Ga naar de website van Energieke Regio