Ga direct naar hoofdcontent

Bedrijfshallen & Industrie

Wat verstaan wij onder industrie en bedrijfshallen?

Met deze sector worden bedrijfspanden en -locaties bedoeld die overwegend de functie van een bedrijfshal of fabriek hebben. Bedrijfshallen zijn bijvoorbeeld voor activiteiten in de bouw, voor groothandel en handelsbemiddeling (uitgezonderd handel in auto’s en motorfietsen) of voor opslag van en dienstverlening voor vervoer. Ook inrichtingen van technische installatiebedrijven vallen onder deze bedrijfstak. Bij industrie horen bedrijven die (geautomatiseerd) materiële goederen produceren en verwerken.

Op deze pagina vindt u informatie over:

  • Waarom u kunt verduurzamen

  • Voordelen

  • Wet- en regelgeving energie

  • Energiebesparende maatregelen

Waarom verduurzamen?

Bedrijven in deze sector zijn vaak grootverbruikers. Dat komt door het formaat van het pand en de doorgaans zware elektrische apparaten die er worden gebruikt. De energiekosten vormen daardoor vaak een grote kostenpost. Dat is naast de kosten voor uw personeel, de huur en/of onderhoud van uw bedrijfspand en eventuele andere vaste kosten. Onderzoek daarom de mogelijkheden voor energie besparen én zelf opwekken voor uw bedrijf.

Voor de industrie is 'elektrificatie van processen' een interessante optie om energie te besparen. Door de productie en de warmtebehoefte elektrisch in te vullen wordt ook de uitstoot van CO2 verminderd. Onderzoek hoe efficiënter gewerkt kan worden, bijvoorbeeld door gebruik van compressiewarmtepompen. Lees meer op de website van het RvO over energiebesparen voor de industrie.

Voordelen

Er zijn verschillende voordelen aan het verduurzamen van uw bedrijf.

Kostenbesparing en waardestijging

Het uitvoeren van verschillende maatregelen zorgt voor een toekomstbestendig bedrijf. Door te verduurzamen zorgt u voor lagere energiekosten en vaste lasten. Dit kan weer geïnvesteerd worden. Ook zal de waarde van het pand of locatie stijgen.

Imagoverbetering

Door te verduurzamen verbetert u daarnaast uw imago naar niet alleen uw klanten en andere stakeholders, maar ook uw personeel. Er wordt steeds meer geselecteerd op bedrijven die investeren in duurzame maatregelen door potentiële klanten en werknemers.

Gezondere werkomgeving

Verschillende maatregelen hebben aanvullend een positief effect op het binnenklimaat en daarmee de gezondheid van werknemers. Dit leidt onder andere tot minder ziekteverzuim en hogere productiviteit.

Wet- en regelgeving energie 

Alle ondernemers hebben te maken met energiebesparingsverplichtingen. Zo verplicht de overheid bedrijven energiezuinig te ondernemen en te investeren in duurzaamheid. Hieronder vindt u de belangrijkste regelgeving rondom energie..

Wet Milieubeheer: vijf jaar terugverdientijd

Vanaf 2019 is energie besparen door bedrijven niet meer vrijblijvend. Onder de Wet milieubeheer zijn ondernemers verplicht om te besparen op energie. Bijvoorbeeld door alle energiebesparende maatregelen te nemen die u binnen 5 jaar kunt terugverdienen. U bespaart zo energie en profiteert van lagere vaste lasten. 

Geldt de energiebesparingsplicht voor mijn bedrijf?

Gebruikt u als bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar? Dan is energie besparen voor uw bedrijf verplicht. Ook heeft u een informatieplicht.

Informatieplicht

Vóór 1 juli 2019 had u de overheid moeten melden welke energiebesparende maatregelen u al heeft genomen. Dit kon u doen via het eLoket van het RvO. Bekijk op de kennisbank van Infomill het overzicht van verplichte maatregelen per sector. Moet u voldoen aan de informatieplicht en heeft u dit nog niet gedaan? Doe dit dan alsnog. 

Verbreding en verbetering energiebesparingsplicht met CO2-vermindering in 2023

In 2023 worden bedrijven en instellingen verplicht om naast energiebesparende maatregelen ook CO2- reducerende  maatregelen te treffen. Dit is een verbreding van de energiebesparingsplicht. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) kondigde dit op 10 december 2020 aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer over de verbreding en verbetering van de energiebesparingsplicht op de website van kenniscentrum InfoMil.

Overige wet- en regelgeving

Voor een overzicht en hulp bij zaken over wet- en regelgeving kunt u kijken op de pagina wet- en regelgeving. U kunt ook gebruik maken van de wetchecker.

Wetchecker

Weet u niet welke wettelijke verplichtingen er gelden voor uw bedrijf? Of hoe u aan deze verplichtingen kunt voldoen?

Checklist die wordt afgevinkt

Na het beantwoorden van de vragen weet u in hoofdlijnen wat u te doen staat. Zorg dat u bij het invullen de volgende informatie bij de hand heeft: 

  • Energierekening, uitgesplitst in elektriciteits- en aardgasverbruik en/of aardgasequivalenten;

  • Financiële jaarrekening;

  • Aantal werknemers;

  • Oppervlakte van alle gebouwen en gebruiksoppervlak van de kantoorfunctie.

Ga naar de Wetchecker

Verduurzamen bedrijventerrein

Op bedrijventerreinen valt vaak veel winst te behalen op het gebied van energiebesparing. Daarnaast zijn er dankzij relatief grote dakoppervlaktes vaak veel mogelijkheden voor energieopwekking. Is uw onderneming gevestigd op een bedrijventerrein? En wilt u samen met andere bedrijven aan de slag om te verduurzamen?

Op de website van het RvO over duurzame bedrijventerreinen vindt u praktische informatie waarmee u direct aan de slag kunt. U kunt informatie vinden over stappenplannen, subsidies en wet- en regelgeving. Ook vindt u praktijkverhalen van andere bedrijventerreinen die zijn verduurzaamd.

Collectieve aanpak

Ook is op de website van het RvO informatie te vinden over de collectieve aanpak van het verduurzamen van bedrijventerreinen.

Slimme maatregelen om energie te besparen

1. Kies voor led-verlichting en bewegingssensoren

Bijna een kwart van het totale energieverbruik is afkomstig van verlichting. Bij oudere panden kan dit zelfs oplopen tot wel 60 procent. Laat tl-lampen, halogeenlampen en gloeilampen vervangen door ledverlichting. Deze investering verdient zichzelf binnen enkele jaren terug. Door alle lampen in uw pand te vervangen door led kunt u maar liefst 80 procent besparen op uw elektriciteitskosten voor verlichting. Installeer daarnaast bewegingsmelders in ruimtes waar niet altijd licht nodig is. Denk hierbij aan magazijnen, toiletten of buiten.

2. Isoleren van leidingen en/of appendages

Leidingen en/of appendages waar verwarmde vloeistoffen of gassen doorheen stromen verliezen warmte. Door deze leidingen te isoleren gaat de warmte niet verloren op plekken waar u de warmte niet kwijt wilt. Daardoor is er minder energie nodig om de warmte op de juiste plek te krijgen. Geïsoleerde leidingen en appendages zijn ook beschermd tegen kou en vorst. 

3. Vraaggestuurd instellen van installaties en apparaten

Door installaties zoals ventilatoren, koelingen en (vacuüm)pompen vraaggestuurd in te stellen, bespaart u op uw energierekening. De installaties of apparaten werken alleen als het daadwerkelijk nodig is. Daarnaast kunt u de nodige elektriciteit voordelig opwekken met zonnepanelen. Verderop de pagina leest u meer over zonnepanelen.

Grote energiebesparende maatregelen

1. Isoleren

Als u bijvoorbeeld verwarmde hallen heeft is het slim om goede isolatie in de gebouwschil toe te passen om onnodig warmteverlies te voorkomen. Ook blijft het hierdoor in de zomer ook koeler binnen. U kunt dak, vloer en (spouw)muren isoleren. Ook kunt u isolerend glas toepassen. Aanvullend kunt u ook nog kiezen voor deuren die automatisch sluiten om zo de warmte binnen te houden.

2. Aangezogen koellucht en afgevoerde warme lucht scheiden van koelinstallaties

Door bij koelinstallaties de aangezogen lucht goed te scheiden van de afgevoerde warme lucht, gebruikt u minder energie om de aangezogen lucht af te koelen. De afgevoerde lucht is namelijk warm, en als zich dit kan mengen met de aangezogen lucht, moet de installatie extra hard werken om de lucht te koelen.

3. Zonnepanelen

Bent u een grootverbruiker en heeft u een groot dak? Bekijk dan de mogelijkheden van zonnepanelen. Zelf energie opwekken met zonnepanelen is een duurzame keuze én u bespaart op uw energiekosten. Zo veel zelfs, dat u ze gemiddeld binnen 6 tot 8 jaar terugverdient. De doorgaans hoge stroombehoefte in combinatie met veel beschikbaar dakoppervlak maken zonnepanelen een rendabele investering. Bovendien zijn er subsidies en fiscale voordelen.

Voor meer slimme maatregelen en maatregelen die onder de energiebesparingsplicht vallen kunt u kijken op de kennisbank van Infomill.

Zonnepanelen

Zelf energie opwekken met zonnepanelen is een duurzame keuze. U bespaart zo veel op uw elektriciteitsverbruik. De gemiddelde terugverdientijd is 6 tot 8 jaar. Bedrijven hebben over het algemeen een hoog stroomverbruik. Dit in combinatie met (veel) beschikbaar dakoppervlak maken zonnepanelen een rendabele investering. Bovendien kunt u profiteren van verschillende subsidies.

Kleinzakelijke verbruiker met een aansluiting van 3 x 80 ampère of minder?

Dan kunt u gebruikmaken van de salderingsregeling. Meer informatie vindt op de website van de Rijksoverheid over salderen bij zonnepanelen. Zelf opgewekte zonne-energie die u terug levert aan het net verrekent u met elektriciteit die u van het net afneemt. Dit mag nog tot 2023. De hoeveelheid stroom die u mag salderen wordt daarna langzaam afgebouwd.

Grootverbruiker met een aansluiting van meer dan 3×80 Ampère?

Bekijk dan de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

Subsidies

De overheid stimuleert duurzame keuzes van ondernemers met verschillende subsidies en regelingen. Welke subsidies en regelingen voor u gelden, hangt af van uw situatie. Op de subsidiepagina vindt u meer informatie over de verschillende subsidies en regelingen.

Bekijk zakelijke subsidies