Ga direct naar hoofdcontent

Wat verstaan wij onder agrarische bedrijven

Deze pagina is voor bedrijven die activiteiten uitvoeren met betrekking tot gewassen of landbouwhuisdieren welke geteeld of gekweekt, onderscheidenlijk gefokt, gemest, gehouden of verhandeld worden. Het gaat niet om bedrijven in de glastuinbouw.

Op deze pagina vindt u informatie over:

 • Waarom u kunt verduurzamen

 • Voordelen

 • Wet- en regelgeving energie

 • Energiebesparende maatregelen

Waarom verduurzamen?

Agrariërs zijn vaak grootverbruikers. Loodsen of stallen moeten verlicht, verwarmd of gekoeld worden en er wordt gewerkt met grote machines. Daardoor vormen de energiekosten vaak een grote kostenpost. Onderzoek daarom hoe u energie kunt besparen én zelf opwekken voor uw bedrijf. 

Voordelen

Kostenbesparing en waardestijging

Het uitvoeren van verschillende maatregelen zorgt voor een toekomstbestendig bedrijf. Door te verduurzamen zorgt u voor lagere energiekosten en vaste lasten. Dit kan weer geïnvesteerd worden. Ook zal de waarde van het pand of locatie stijgen.

Imagoverbetering

Door te verduurzamen verbetert u daarnaast uw imago naar niet alleen uw klanten en andere stakeholders, maar ook uw personeel. Er wordt steeds meer geselecteerd op bedrijven die investeren in duurzame maatregelen door potentiële klanten en werknemers.

Gezondere werkomgeving

Verschillende maatregelen hebben aanvullend een positief effect op het binnenklimaat en daarmee de gezondheid van werknemers. Dit leidt onder andere tot minder ziekteverzuim en hogere productiviteit.

Wet- en regelgeving energie 

Alle ondernemers hebben te maken met energiebesparingsverplichtingen. Met deze wetten verplicht de overheid bedrijven om energiezuinig te ondernemen en te investeren in duurzaamheid.

Wet Milieubeheer: vijf jaar terugverdientijd

Vanaf 2019 is energie besparen door bedrijven niet meer vrijblijvend. Onder de Wet Milieubeheer zijn ondernemers verplicht om te besparen op energie. Bijvoorbeeld door alle energiebesparende maatregelen te nemen die u binnen 5 jaar kunt terugverdienen. U bespaart zo energie en profiteert van lagere vaste lasten. 

Geldt dit voor mijn bedrijf?

Gebruikt u met uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar? Dan is energie besparen voor uw bedrijf verplicht. Ook heeft u een informatieplicht.

Informatieplicht

Vóór 1 juli 2019 had u de overheid moeten melden welke energiebesparende maatregelen u al heeft genomen. Dit kon u doen via het eLoket van het RvO. Bekijk op de kennisbank van Infomill het overzicht van verplichte maatregelen per sector. Moet u voldoen aan de informatieplicht en heeft u dit nog niet gedaan? Doe dit dan alsnog. 

Verbreding en verbetering energiebesparingsplicht met CO2-vermindering in 2023

In 2023 worden bedrijven en instellingen verplicht om naast energiebesparende maatregelen ook CO2- reducerende  maatregelen te treffen. Dit is een verbreding van de energiebesparingsplicht. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) kondigde dit op 10 december 2020 aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer over de verbreding en verbetering van de energiebesparingsplicht op de website van kenniscentrum InfoMil.

Overige wet- en regelgeving

Voor een overzicht en hulp bij zaken over wet- en regelgeving kunt u kijken op de pagina wet- en regelgeving. U kunt ook gebruik maken van de wetchecker.

Wetchecker

Weet u niet welke wettelijke verplichtingen er gelden voor uw bedrijf? Of hoe u aan deze verplichtingen kunt voldoen?

Checklist die wordt afgevinkt

Na het beantwoorden van de vragen weet u in hoofdlijnen wat u te doen staat. Zorg dat u bij het invullen de volgende informatie bij de hand heeft: 

 • Energierekening, uitgesplitst in elektriciteits- en aardgasverbruik en/of aardgasequivalenten;

 • Financiële jaarrekening;

 • Aantal werknemers;

 • Oppervlakte van alle gebouwen en gebruiksoppervlak van de kantoorfunctie.

Ga naar de Wetchecker

Slimme maatregelen voor agrarische bedrijven

1. Kies voor ledverlichting en bewegingssensoren

Een groot deel van energieverbruik komt door verlichting. Zeker waar nog gloeilampen, halogeenlampen of oude tl-verlichting aanwezig is kunnen de energiekosten door verlichting enorm oplopen. Laat tl-lampen, halogeenlampen en gloeilampen vervangen door ledverlichting. Deze investering verdient zichzelf binnen enkele jaren terug.

Installeer naast ledverlichting ook bewegingssensoren in ruimtes waar niet altijd licht nodig is. Denk hierbij aan een magazijn, koelcel of buiten.

2. Isoleren van leidingen en/of appendages

Leidingen en/of appendages waar verwarmde vloeistoffen of gassen doorheen stromen verliezen warmte. Door deze leidingen te isoleren gaat de warmte niet verloren op plekken waar u de warmte niet kwijt wilt. Daardoor is er minder energie nodig om de warmte op de juiste plek te krijgen. Geïsoleerde leidingen en appendages zijn ook beschermd tegen kou en vorst. 

3. Vraaggestuurd instellen van installaties en apparaten

Door installaties zoals ventilatoren, koelingen en (vacuüm)pompen vraaggestuurd in te stellen, bespaart u op uw energierekening. De installaties of apparaten werken alleen als het daadwerkelijk nodig is. Daarnaast kunt u de nodige elektriciteit voordelig opwekken met zonnepanelen. Verderop de pagina leest u meer over zonnepanelen.

Grote energiebesparende maatregelen

1. Isoleren

Heeft u bijvoorbeeld verwarmde dierenverblijven? Dan is het slim om goede isolatie in de gebouwschil toe te passen. Zo voorkomt u onnodig warmteverlies en hoeft u minder te stoken. Daarnaast blijft en in de zomer ook koeler binnen. U kunt dak, vloer en (spouw)muren isoleren. Ook kunt u isolerend glas toepassen. Aanvullend kunt u ook nog kiezen voor deuren die automatisch sluiten om warmte binnen te houden.

2. Koelinstallaties: aangezogen koellucht en afgevoerde warme lucht scheiden

Door bij koelinstallaties de aangezogen lucht goed te scheiden van de afgevoerde warme lucht, gebruikt u minder energie om de aangezogen lucht af te koelen. De afgevoerde lucht is namelijk warm, en als zich dit kan mengen met de aangezogen lucht, moet de installatie extra hard werken om de lucht te koelen.

3. Zonnepanelen

Bent u een grootverbruiker en heeft u een groot dak? Bekijk dan de mogelijkheden van zonnepanelen. De hoge stroombehoefte van agrarische bedrijven in combinatie met veel beschikbaar dakoppervlak maken zonnepanelen een rendabele investering. Lees verderop meer over zonnepanelen voor agrariërs.

Voor meer slimme maatregelen en maatregelen die onder de energiebesparingsplicht vallen kunt u kijken op de kennisbank van Infomill.

Zonnepanelen voor agrariërs

Zelf energie opwekken met zonnepanelen is een duurzame keuze én u bespaart op uw energiekosten. Zo veel zelfs, dat u ze gemiddeld binnen 6 tot 8 jaar terugverdient. Agrarische bedrijven hebben over het algemeen een hoog stroomverbruik. Dit hoge stroomverbruik, in combinatie met doorgaans veel beschikbaar dakoppervlak maken zonnepanelen een rendabele investering. Bovendien kunt u profiteren van verschillende subsidies.

Bent u lid van LTO? LTO heeft een collectieve inkoop van zonnepanelen georganiseerd voor haar leden. Op de website van LTO over ledenvoordeel voor zonnepanelen vindt u meer informatie.

Zonnepanelen voor Agrariërs

Subsidies

De overheid stimuleert duurzame keuzes van ondernemers met verschillende subsidies en regelingen. Welke subsidies en regelingen voor u gelden, hangt af van uw situatie. Op de subsidiepagina vindt u meer informatie over de verschillende subsidies en regelingen.

Bekijk zakelijke subsidies

Benieuwd wat er mogelijk is voor uw bedrijf?

Lees meer over onze samenwerking met Energieke Regio.

Energieke Regio kan u helpen bij:

 • Het samenstellen van een actieplan zodat u voldoet aan de wet Informatieplicht Energiebesparing;

 • Het opstellen van een business case voor het opwekken van duurzame energie;

 • Het benutten van aantrekkelijke subsidies en fiscale voordelen.

Ga naar de website van Energieke Regio