Ga direct naar hoofdcontent

Wet- en regelgeving

Als bedrijf heeft u te maken met wet- en regelgeving rondom energiebesparing waar u aan moet voldoen.

Op deze pagina vindt u informatie over:

 • Wet Milieubeheer en informatieplicht Energie

 • EED Energie-audit

 • Energielabel C verplichting kantoren

 • BENG norm bouwbesluit

 • Wetchecker

Wet Milieubeheer: vijf jaar terugverdientijd

De Wet milieubeheer verplicht ondernemers om te besparen op energie. Bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om maatregelen door te voeren die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. U bespaart zo energie en benut het economische voordeel. 

Voor wie?

Ondernemers met een jaarlijks stroomverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of een jaarlijks gasverbruik van meer dan 25.000 m3 gas zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen te treffen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Voor negentien branches zijn erkende maatregelen aangewezen.

De handhaving op deze regels wordt steeds strenger. Tijdens een eventuele controle door de Omgevingsdienst laat u zien dat u de maatregelen heeft getroffen. Sinds 2019 bent u ook verplicht om zelf uw maatregelen melden (informatieplicht energiebesparing).

Geldt de energiebesparingsplicht voor mijn bedrijf?

Gebruikt u als bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar? Dan is energie besparen voor uw bedrijf verplicht. Ook heeft u een informatieplicht.

Informatieplicht

Vóór 1 juli 2019 had u de overheid moeten melden welke energiebesparende maatregelen u al heeft genomen. Dit kon u doen via het eLoket van het RvO. Bekijk op de kennisbank van Infomill het overzicht van verplichte maatregelen per sector. Moet u voldoen aan de informatieplicht en heeft u dit nog niet gedaan? Doe dit dan alsnog. 

Verbreding en verbetering energiebesparingsplicht met CO2-vermindering in 2023

In 2023 worden bedrijven en instellingen verplicht om naast energiebesparende maatregelen ook CO2- reducerende  maatregelen te treffen. Dit is een verbreding van de energiebesparingsplicht. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) kondigde dit op 10 december 2020 aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer over de verbreding en verbetering van de energiebesparingsplicht op de website van kenniscentrum InfoMil.

EED Energie-audit

De EED Energie-audit is een verplichting met als doel om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik. Daarnaast worden bedrijven bewust van de mogelijkheden om te verduurzamen. Daaronder valt energiebesparing.

De energie-audit geeft inzicht in alle energiestromen binnen het bedrijf of de onderneming. Ook worden de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten inzichtelijk gemaakt. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte.

U bent verplicht om de EED Energie-audit uit te voeren als u een grote onderneming heeft, die geen kmo-status heeft volgens de Europese uitgangspunten. U leest alle informatie over de EED Energie-audit op de website van het RvO.

Energielabel C verplichting kantoren

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. Er zijn uitzonderingen waarbij u niet aan deze verplichting hoeft te voldoen, zoals bijvoorbeeld monumentale status of als het pand niet meer dan 2 jaar als kantoor wordt gebruikt.

Voor alle informatie over de verplichting energielabel C voor kantoren kunt u terecht op de website van het RvO.

BENG norm bouwbesluit

Bent u een nieuw bedrijfsgebouw aan het bouwen of staat dit op de planning? Houd er dan rekening mee dat utiliteitsgebouwen die worden opgeleverd vanaf 2021 moeten voldoen aan de BENG norm: Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG).

De energieprestatie van deze utiliteitsgebouwen worden vanaf 2021 op 3 criteria beoordeeld: 

 • BENG 1: energiebehoefte

 • BENG 2: primair fossiel energiegebruik

 • BENG 3: aandeel hernieuwbare energie

U leest meer over de BENG norm voor utiliteitsbouw op de website van het RvO.

Wetchecker

Weet u niet welke wettelijke verplichtingen er gelden voor uw bedrijf? Of hoe u aan deze verplichtingen kunt voldoen?

Checklist die wordt afgevinkt

Na het beantwoorden van de vragen weet u in hoofdlijnen wat u te doen staat. Zorg dat u bij het invullen de volgende informatie bij de hand heeft: 

 • Energierekening, uitgesplitst in elektriciteits- en aardgasverbruik en/of aardgasequivalenten;

 • Financiële jaarrekening;

 • Aantal werknemers;

 • Oppervlakte van alle gebouwen en gebruiksoppervlak van de kantoorfunctie.

Ga naar de Wetchecker

MKB Klimaatwerk

MKB Klimaatwerk is een door de overheid beschikbaar gestelde tool voor bedrijven en ondernemingen.

De tool MKB Klimaatwerk van het RvO helpt u met informatie over het Klimaatakkoord, heeft een subsidiehulp en bevat inspirerende verhalen van ondernemers die u voor zijn gegaan met verduurzamen.

Ga naar MKB klimaatwerk