Ga direct naar hoofdcontent

Verplicht Energielabel C voor kantoren

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen voldoen aan het Energielabel C, anders mogen deze niet meer worden gebruikt. Een kantoorgebouw is een gebouw dat grotendeels gebruikt wordt als kantoor. In de praktijk betekent dit dat de meeste winkels, restaurants, ziekenhuizen, etc. niet als kantoorgebouw worden bestempeld, ook al zijn er kantoren binnen het pand aanwezig.

Let op: er zijn meer uitzonderingen. Zo hoeft u niet te voldoen als:

  • minder dan 50%  van de gebruiksoppervlakte als kantoorfunctie wordt gebruikt*

  • het gaat om monumenten als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening;

  • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;

  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;

  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;

  • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd van meer dan 10 jaar hebben.

*Praktijkvoorbeelden van kantoorgebouwen met nevenfuncties vindt u in  deze infographic gemaakt door het RVO.

Wat als mijn kantoor onder de uitzonderingen valt?

Als uw kantoorgebouw onder de uitzondering valt hoeft het niet te voldoen aan Energielabel C en hoeft u geen actie te ondernemen. Natuurlijk is het alsnog raadzaam om met energiebesparende maatregelen aan de slag te gaan. Wat de voordelen zijn en hoe u dit kunt doen leest u hier.

Welk energielabel heeft mijn kantoor?

Benieuwd welk energielabel uw kantoor nu heeft? U kunt dit opzoeken op EP-online. U ziet dan ook of, en voor hoe lang uw energielabel nog geldig is.

Heeft u nog geen energielabel? Vraag dan een inschatting of label aan bij een erkend labeladviseur. Heeft uw kantoor een label D of lager? Ga dan direct aan de slag met energiebesparende maatregelen.

Wat als mijn kantoor nog niet voldoet?

Op 1 januari 2023 moeten alle maatregelen die tot minimaal energielabel C leiden, getroffen zijn. Ook moet het energielabel geregistreerd zijn. Ga dus op tijd aan de slag met het nemen van energiebesparende maatregelen.

U volgt de volgende stappen:

  1. Vraag een maatwerkadvies aan. Dit kan bijvoorbeeld via onze partner Centraal Register Techniek.

  2. Bekijk de subsidies en andere financiële regelingen waar u gebruik van kunt maken op onze pagina Subsidies.

  3. Laat de maatregelen uitvoeren om tot minimaal Energielabel C te komen. Een installateur vindt u op onze pagina Vakspecialisten.

  4. Laat een nieuw energielabel opstellen en registeren, bijvoorbeeld via het Centraal Register Techniek.

Meer informatie over energiebesparende maatregelen voor kantoren leest u op de pagina Kantoren.

Wat betekent deze wet voor mij als huurder?

Als het kantoorpand op 1 januari 2023 niet voldoet aan de eisen mag het niet meer als kantoor worden gebruikt. De handhaving kan per gemeente verschillen, maar ook voor u als huurder is het dus van belang dat het kantoor tijdig aan de eisen voldoet. Ga daarom tijdig in gesprek met de verhuurder als u vermoedt dat het kantoorpand nog niet voldoet. Meer informatie voor (ver)huurders vindt u op deze pagina.

CO2-neutraal in 2050

In 2050 moet de gebouwde omgeving CO2 neutraal zijn. Wat dit voor de wetgeving betekent is nog niet duidelijk, maar de kans is groot dat de regels voor die tijd worden aangescherpt.

Gaat u met energiebesparende maatregelen aan de slag? Dan is het dus raadzaam om direct label B of A te halen zodat uw kantoor toekomstbestendig is. Zo bespaart u bovendien veel energie.

Andere vragen?

Meer antwoorden op veelgestelde vragen over het Energielabel C voor kantoren leest u op de website van het RVO. Voor specifieke vragen kunt u ook contact opnemen met het RVO.