Ga direct naar hoofdcontent

In de buurt

Vind hieronder lokale projecten en initiatieven die u kunnen helpen bij de verduurzaming van het zakelijk pand of verenigingsgebouw.

Foto van zonnepanelen met op de achtergrond een windmolen.

Op naar een lokaal collectief energienet

Eerder hebben we een onderzoek van Essent Infra en Kuijpers aangekondigd naar de mogelijkheden voor de realisatie van een eigen collectieve lokaal energie op de Veghelse bedrijventerreinen. Hiervoor is samenwerking tussen bedrijven noodzakelijk, zodat de totale capaciteit aan energie, de verschillende gebruiksprofielen, flexibiliteit, opwek en afname, inzet van batterijen voor opslag van energie, etc. leidt tot een optimale verdeling van energie in een afgebakend geografisch gebied. Uitkomsten quickscan: fossielvrij in 2030 De uitkomsten van de quickscan laten zien dat er een haalbare businesscase is. Er is veel potentie in de uitwisseling van warmte en koude stromen tussen de bedrijven en voor eigen en gezamenlijke energieopwekking. Daarnaast is een grote besparing als collectief het beschikbare dakoppervlak en de restwarmte kan worden ingezet. Op basis van de quickscan is het daarnaast mogelijk om in 2030 geheel fossielvrij te zijn: - 1/3e van de energiebehoefte wordt ingevuld door duurzame opwek - 1/3e van de energiebehoefte wordt ingevuld door waterstof - 1/3e van de energiebehoefte wordt geleverd via het energienet Vervolg Op dit moment worden vervolgstappen gezet, waarbij we als DOE Meierijstad de ambitie hebben om alle investeringen in duurzaamheid van bedrijven te koppelen in een collectief energienet. Daarmee gaan we energiestromen uitwisselen en optimaliseren en geen suboptimale of heel kostbare oplossingen voor individuele bedrijven te creëren maar de kracht van het collectief te benutten. Over de plannen, vervolgstappen en hoe te participeren /aan te sluiten zal op korte termijn meer informatie beschikbaar komen. Voor vragen op dit moment kunt u zich wenden tot Jos van Asten via jos@pom.nl .

Lees meer
Foto van een meneer en mevrouw andelend door een schoenenwinkel waarbij advies wordt gegeven.

Gratis energiescans voor het MKB in gemeente Oss

Heb je als bedrijf last van hoge energiekosten? Met een energiescan kun je zien waar je energie kunt besparen. Meld je aan voor – een van de 50 – gratis energiescans. Kosten van energie gestegen voor bedrijven Energiekosten zijn flink gestegen. Ook voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf heeft dat grote gevolgen. Een van de oplossingen is om je bedrijf te verduurzamen. Maar hoe doet je dat? Waar begin je? Wat is voor jouw bedrijf zinvol om aan te pakken en waar kun je nog mee wachten? Gemeente Oss wil ondernemers helpen met gratis energiescans Om ondernemers daar mee te helpen, geeft de gemeente Oss 50 energiescans weg aan MKB-bedrijven. Wacht niet te lang… Meedoen gebeurt op volgorde van aanmelding. Meld je aan door te mailen naar energiescanmkb@oss.nl Pand, personeel en meer Doe je mee, dan kijkt een deskundig adviseur van het bedrijf Klimaatroute naar mogelijkheden voor energiebesparing. Op maat voor jouw bedrijf. En dat gaat verder dan isolatie om energieverbruik te verminderen of stroom opwekken met zonnepanelen. De adviseur heeft ook oog voor het gedrag van medewerkers in je bedrijf. Hoe zit ’t met verwarmen, ventileren en koelen? Alles bij elkaar helpen de adviezen van Klimaatroute op weg naar lagere energielasten. Subsidie en financiering Met alleen een advies ben je er nog niet. Klimaatroute zoekt mee naar mogelijkheden voor subsidie en begeleidt zo’n aanvraag. En geeft advies over financiering van energiemaatregelen. Voor de uitvoering van maatregelen werkt Klimaatroute samen met bedrijven uit Oss en regio. Zit je bedrijf bij de eerste vijftig aanmeldingen dan maakt de adviseur van Klimaatroute een afspraak. Meld je aan via energiescanmkb@oss.nl

Lees meer

Groen bedrijventerrein

Groen bedrijventerrein Behalve met isolatie en energiebesparing kunt u ook door het inpassen van minder verharding en meer beplanting een positieve bijdrage leveren aan de verduurzaming van uw omgeving. Behalve de klimaatadaptieve voordelen, worden ook de psychologische voordelen meer en meer bewezen. Als er meer groen is neemt sociale omgang toe, zijn stressniveaus lager en kan men zich langer concentreren. Meer beplanting maakt de hete zomers dragelijker, de luchtkwaliteit gezonder en daarbij wordt het schaarse water beter vastgehouden. Ook levert beplanting een bijdrage aan het in stand houden van de biodiversiteit. Uiteraard is het aanleggen van bijvoorbeeld perken, vijvers of gevelbeplanting voor de hand liggend. Probeer eens na te gaan of elke tegel rond het gebouw echt nodig is of denk eens aan het afkoppelen van het regenwater en het aanleggen van een groendak. Afkoppelen Onze rioolsystemen zijn niet gebouwd op de piekbelasting van regenwater waar we door klimaatverandering steeds vaker mee te maken hebben. Door water een andere uitweg te bieden wordt het riool ontlast. Als er minder verharding en meer groen is, vindt het water zijn weg naar de bodem in plaats van naar het riool. Behalve het verminderen van verharding is het afkoppelen van uw regenpijp hiervoor een belangrijke stap. Wilt u ondersteuning bij het afkoppelen, of weet u niet waar u moet beginnen? Vraag dan advies bij de afkoppelcoach van de gemeente Renkum .  Groendak Als blijkt dat uw dak ongeschikt is voor zonnepanelen, overweeg dan de aanleg van een groendak. Een groendak kan bijdragen aan waterretentie, luchtzuivering, warmteregulatie en energiebesparing. Daarbij draagt het bij aan het in stand houden van de biodiversiteit en aan een groener karakter van de gebouwde omgeving, wat goed is voor het welzijn van de gebruikers. Oriënteer online of bij subsidies en vakspecialisten naar de mogelijkheden. Meer weten? Dit artikel staat niet op zichzelf, maar is geïnspireerd door het project ‘ Werklandschappen van de Toekomst ’ . Deze brede beweging werkt toe naar toekomstgerichte, groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen. Echter, ook als uw onderneming geen onderdeel is van een bedrijventerrein: groen kan uw onderneming dus sociaal en klimaattechnisch meer brengen dan u wellicht verwacht. Lees op deze factsheet verder over de voordelen.

Lees meer

Heeft u een vraag voor ons?

Stuur ons gerust een e-mail of pak de telefoon. Ons team zit voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:30 uur.


3 dames van de klantenservice met telefoon, laptop en headset
Team Klantenservice